Chuột

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 24 THÁNG

Mô tả sản phẩm

“WATERPROOF
MULTI LED COLOR
DETACHABLE FRAME
Mechanical Keyboard
104 key
OPTICAL “”D”” switch: Blue
N-key rollover: yes
Dây: 1.8m”

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 24 THÁNG

Mô tả sản phẩm

“Sensor: PixArt PAW3335
DPI: 800-16000
Tracking: 400IPS
Polling rate: 1000Hz
Dung lượng PIN: 01 pin AA
Thời gian sử dụng: 260 giờ (GAMING) – 10 tháng (OFFICE)
Switch: DareU (30 triệu lần click)
Kích thước: 121.6*64.7*39.6mm
Trọng lượng: 85g +/- 10gWIRELESS – 2.4G”

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 24 THÁNG

Mô tả sản phẩm

“Sensor: PixArt PAW3389
DPI: 800-16000
Tracking: 400IPS
Polling rate: 1000Hz
Switch: DareU (50 triệu lần click)
Kích thước: 125.5*64.6*36.77mm
Dây 1.8m
Trọng lượng: 85g +/- 10g”

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: TM173G08001G
Bảo hành: 24 THÁNG

Mô tả sản phẩm

Sensor: BRAVO (ATG4090)
DPI: 800-6400
Tracking: 150IPS
Polling rate: 1000Hz
Dung lượng PIN: 930 mAh
Thời gian sử dụng: 11~16 ngày
Thời gian sạc: 3h
Switch: OMRON (10 triệu lần click)
Kích thước: 125.5*68.6*39.6mm
Dây 1.8m
Trọng lượng: 100g +/- 10g

WIRELESS – 2.4G

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 24 THÁNG
Hãng sản xuất: TM173G08002G

Mô tả sản phẩm

“Sensor: BRAVO (ATG4090)
DPI: 800-6400
Tracking: 150IPS
Polling rate: 1000Hz
Dung lượng PIN: 930 mAh
Thời gian sử dụng: 11~16 ngày
Thời gian sạc: 3h
Switch: OMRON (10 triệu lần click)
Kích thước: 125.5*68.6*39.6mm
Dây 1.8m
Trọng lượng: 100g +/- 10g

WIRELESS – 2.4G”

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 24 THÁNG
Mô tả sản phẩm

Sensor: A3050
DPI: 500-1000-2000-3000-4000
Tracking: 60IPS
Polling rate: 500Hz
Switch: OMRON (10 triệu lần click)
Kích thước: 125.5*68.6*39.6mm
Dây 1.8m
Trọng lượng: 100g +/- 10g

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 24 THÁNG
Mô tả sản phẩm

“Sensor: BRAVO (ATG4090)
DPI: 800-6400
Tracking: 150IPS
Polling rate: 1000Hz
Switch: DAREU (50 triệu lần click)
Kích thước: 122*67*40mm
Dây 1.8m
Trọng lượng: 85g +/- 5g”

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: LM145
Bảo hành: 24 THÁNG
Hãng sản xuất: DAREU
Mô tả sản phẩm

Sensor: A3050
DPI: 500-1000-2000-3000-4000
Tracking: 60IPS
Polling rate: 500Hz
Switch: OMRON (10 triệu lần click)
Kích thước: 122*64*40mm
Dây 1.8m
Trọng lượng: 100g +/- 10g
Thêm vào giỏ hàng

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: LK150G
Bảo hành: 24 Tháng
Hãng sản xuất: DAREU
Mô tả sản phẩm

Mã hàng: LM115G-B
Bảo hành: 24 Tháng
Hãng sản xuất: DAREU
Mô tả sản phẩm

Sensor: PAW3512
DPI: 800-1200-1600
Switch: Silent (3 triệu lần click)
Kích thước: 107.5*59.15*38.29mm
Trọng lượng: 90g +/- 10g

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 24 THÁNG

Mô tả sản phẩm

Sensor: PAW3512
Sóng 2.4G
DPI: 800-1200-1600
Kích thước: 107.5*59.15*38.29mm
Pin: 01* AA
Trọng lượng: 90g +/- 10g

“Sensor: PAW3512
Sóng 2.4G
DPI: 800-1200-1600
Kích thước: 107*59*38mm
Pin: 01* AA
Trọng lượng: 90g +/- 10g”

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: LM066
Bảo hành: 24 Tháng
Hãng sản xuất: DAREU
Mô tả sản phẩm

Sensor: PAN3512
DPI: 1000
Polling rate: 100Hz
Switch: Huano (10 triệu lần click)
Kích thước: 117*62*40mm
Dây 1.8m
Trọng lượng: 100g +/- 10g

Showing 1–15 of 16 results

Tư vấn miễn phí(24/7)

032.869.0000