Xây dựng cấu hình

Cấu hình 1 Cấu hình 2 Cấu hình 3 Cấu hình 4 Cấu hình 5
Bàn phím, chuột, bút
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Case - Vỏ Máy Tính
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
CPU - Bộ vi xử lý
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Kê Tay Bàn Phím / Chuột
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Mainboard - Bo Mạch Chủ
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Màn hình máy tính
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
PSU - Nguồn Máy Tính
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
RAM - Bộ nhớ
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
SSD - Ổ Cứng Thể Rắn
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
SSD / HDD
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Tai Nghe
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
VGA - Card Màn Hình
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Thành tiền
Thêm vào giỏ